een THUIS

Stille Meeuw gaat bouwen voor Jobertus en daar hebben we jullie hulp voor nodig.

UPDATE 19 November 2022

Medio 2019 groeide de gedachte. Daarna kwam de organisatie van die gedachte in ideeën en plannen.
Tenslotte komt de transformatie van de plannen in de realiteit. 
En deze realiteit is hard, erg hard.

De offertes die we gekregen hebben overstijgen ons budget met een factor 2 tot 3.
Jullie kennen vast wel de factoren die hieraan hebben bijgedragen.
Dit kunnen we financieel niet aan.
We zien ons dus verplicht om op de pauze-knop te drukken en niet te gunnen.

We laten onze hoofden echter niet hangen, we steken ze opnieuw bij elkaar!
En gaan op zoek naar oplossingen.
Want het lokaal is écht aan vernieuwing toe.
Ook dat blijft een realiteit.

De realiteit is zoals ze is, niet zoals men wil dat ze is.
-Frank Zappa-

Op 1 juli 2021 verleende de Koning Boudewijnstichting (KBS) hun steun aan ons project en werd ons bouwproject ook erkend als goed doel.

Hierdoor zijn giften die via KBS gedaan worden fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Rekeningnummer KBS BE 10 0000 0000 0404
gestructureerde mededeling: 623/3653/20095

“KBS wil de solidariteit stimuleren en biedt via het systeem van ‘projectrekening’ de mogelijkheid om de vrijgevigheid van vele schenkers in te zetten tot een billijker samenleving. De projectrekening wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, waardoor ons project meer erkenning en zichtbaarheid krijgt.
Schenkers kunnen er ook zeker van zijn dat hun geld goed besteed wordt, als ze een gift overmaken op een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting, want zij volgen het project mee op. Bovendien krijgen schenkers van de KBS een fiscaal attest voor giften vanaf € 40.”

Sinds 1969 zitten alle scouts samen in het gemeentepark. Vandaag is er echter nood aan verandering om tegemoet te komen aan de stijgende uitgaven aan herstellingswerken en verwarmingskosten. Met dit bouwproject willen we een hedendaagse, comfortabele en veilige thuisbasis verzekeren voor de vele toekomstige generaties van Jobertus.

Samen kunnen we dit mooie project realiseren waarbij we ook rekenen op uw steun!