Kwis

Geen zaal gevuld met collega kwissers deze editie maar je eigen gezellige keukentafel is het strijdtoneel.
Naar analogie van Violance Conjugale en hun nummer Homosexualis Discothecus, strijden julle allen voor de titel ‘Homosexualis DIGITALUS’ (het zou een kwisvraag kunnen zijn)

Na inschrijven krijg je de link toegestuurd.
Starten doen we om 20:00u op 27 februari 2021

Geen deelnamekost.
Als je ons genegen bent mag je alsnog een vrije bijdrage becijferen.
Reknr. BE89-9733-7872-2285